Snapper

Hog Snapper
(Lachnolaimus Maximus)

-Pescado entero
-Filete (fresco o congelado)

Yellow Tail Snapper
(Ocyurus Chrisirus)

-Pescado entero
-Minuta

Lane Snapper
(Lutjanus Synagris)

-Pescado entero
-Minuta

Red Snapper
(Lutjanus Champechanis)

-Pescado entero
-Filete con piel (fresco o congelado)
-Filete sin piel (fresco o congelado)

Blackfin Snapper
(Lutjanus Bucanela)

-Pescado entero

Yellow Eye Snapper
(Lutjanus SPP)

-Pescado entero

Mutton Snapper
(Lutjanus Analis)

-Pescado entero

Mangrove Snapper

-Pescado entero

Bee Liner Snapper
(Rhomboplites Aurorubens)

-Pescado entero
-Minuta

Copyright © Alan Morfin, desarrollado por Cubicode, Mérida, Yucatán.