Extras

White Grunt
(Haemulon Pluumeri)

-Pescado Entero

Specke Trout
(Cynoscion Nebulosus)

-Pescado Entero

King Fish
(Scomberomorus Cavalla)

-Pescado Entero (con víscera o sin víscera)

Spotted Mackerel
(Scomberomorus Maculatus)

-Pescado Entero

Jack Crevalle
(Caranx Hippops)

-Pescado Entero

Blue Runner
(Caranx Crysos)

-Pescado Entero

Cobia
(Rachycentron Canadun)

-Pescado Entero

Amber Jack
(Seriola Dumerili)

-Pescado Entero

Pompano
(Trachinotus Carolinus)

-Pescado Entero

Golf Corvina
(Cynoscion Othonopterus)

-Pescado Entero
-Filete sin piel

Pacific Moofish
(Selene Peruviana)

-Pescado Entero

Mexican Flounder

-Pescado Entero

Copyright © Alan Morfin, desarrollado por Cubicode, Mérida, Yucatán.